“กลุ่มเปราะบาง” รับเงินเยียวยาประจำเดือนสิงหาคม 2565 วันไหน? รับอีกกี่บาท เช็คที่นี่!

กลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก ,ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ เตรียมรับเงินเยียวยาประจำเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 10 ส.ค.นี้ เฉพาะผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ 2 ครั้ง เช็คเลยรับอีกกี่บาท ได้เงินวันไหน

เดือนสิงหาคม 2565 กลุ่มเปราะบางอันประกอบไปด้วย เด็กแรกเกิด – 6 ขวบ ,ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือน อันได้แก่ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท (ได้ตามขั้นบันได +เงินช่วยเหลือพิเศษที่รัฐฯเพิ่มให้) และ เบี้ยความพิการ 800 -1,000 บาท โดยในเดือนนี้กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 

สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางประจำปีงบประมาณ 2565 เหลือเพียง 2 งวดเท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

  • สิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชี วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
  • กันยายน 2565 โอนเข้าบัญชี วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

อนึ่งกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งตามปกติจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันได 600 -1,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติม โดยรัฐฯเริ่มทยอยให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และในเดือนสิงหาคมนี้ ถือเป็นการจ่ายงวดที่ 2 ซึ่งจะได้รับเงินดังนี้ 

เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมงวดที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 

  • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 100 บาท
  • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 150 บาท
  • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงินทั้งหมด 200 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินทั้งหมด 250 บาท

ส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะได้รับในวันที่ 10 สิงหาคมนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

  • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท 
  • อายุ 70-79 ปี  รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท
  • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท