ครม.อนุมัติ 54,600 ล้านบาท เพิ่มวงเงิน“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กลุ่มเปราะบาง-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้”

ครม.อนุมัติ 54,600 ล้านบาท เติมเงิน 4 โครงการรัฐ เพิ่มวงเงิน“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-กลุ่มเปราะบาง-คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้”

วันที่ 19 ต.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบวงเงิน 54,600 ล้านบาท ประกอบด้วย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่นำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ว่า “มติครม.” อนุมัติงบประมาณ 54,506 ล้านบาท สำหรับมาตรการลดค่าของชีพของรัฐ 4 โครงการ ปรกอบด้วย

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 3 (บัตรคนจน) ระยะที่ 3 โดยได้มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือซื้อสินค้าอีก 200 บาท เพิ่มเติมอีก 300 บาทในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 

ดังนั้นจากเดิมที่ได้ 200 บาทเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทำให้ในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคม2564 โดยรวมประชาชนจะได้ 500 บาทต่อคนเป็นระยะเวลา2 เดือน กลุ่มเป้าหมายที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ 13.6 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 8,122 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง) โดยที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ 200 บาทต่อเดือนระยะเวลา 6 เดือน และได้มีการเพิ่มในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอีก 300 บาท ดังนั้นในสองเดือนดังกล่าวนี้ผู้ถือบัตรจะได้รับ 500 บาท 

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง เข้าไม่ถึงระบบอินเตอร์เน็ตผู้สูงอายุผู้พิการจำนวน 2.3 ล้านคน ใช้เงินงบประมาณ 1,384 ล้านบาท 

3. โครงการคนละครึ่ง เฟส3 เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ 3000 บาท วันนี้อนุมัติเพิ่มอีก 1,500 บาทรวมเป็นเงิน 4,500 บาท โดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะใช้สิทธิ์เต็มงบประมาณทั้งสิ้น 42,000 ล้านบาท 

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เดิมวงเงินที่ใช้คำนวณ E-Voucher 60,000 บาท Voucher ได้ไม่เกินคนละ 7,000 บาท ตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงินที่คำนวณ E-Voucher เป็น 80,000 บาท Voucher ต่อคนรวมไม่เกิน 10,000 บาท ในกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท