“ญี่ปุ่น” พัฒนานวัตกรรม “หุ่นยนต์แพะ” บรรทุกของหนักได้ 100 กิโลกรัม ช่วยให้คนชราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

ญี่ปุ่นคิดค้นวัตกรรม หุ่นยนต์แพะ ที่สามารถบรรทุกของหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม สำหรับช่วยให้คนชราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ในสังคมผู้สูงวัยที่จะขาดแคลนคนหนุ่มสาวมากขึ้นในอนาคต

เรื่องราวของเทคโนโลยี และ นวัตกรรม เดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตราบเท่าที่ความคิดสร้างสรรค์มนุษย์ยังมีอยู่เสมอ…โดยล่าสุด บริษัท Kawasaki บริษัทยานยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่น ในนามบริษัท Kawasaki Heavy มีการเปิดตัว หุ่นยนต์แพะภูเขา ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในญี่ปุ่น เพราะสังคมญี่ปุ่นเริ่มเป็นสังคมของผู้สูงวัย และขาดแคลนแรงงานจากคนหนุ่มสาว  

โดยเจ้าหุ่นยนต์แพะ จะสามารถทดแทนแรงงานได้ในอนาคต โดยจะใช้ประโยชน์ในการแบกของ เพราะเจ้าหุ่นยนต์ จะสามารถแบกน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม   

ทั้งนี้ เจ้าหุ่นยนต์แพะ ตัวนี้มีชื่อว่า Bex ที่มาจากคำว่า ibex แพะป่าสายพันธุ์หนึ่ง สามาถเคลื่อนที่ได้แบบอัตโนมัติ หรือ แบบควบคุมผ่านรีโมท , สามารถเดินในพื้นที่ลาดชันได้แบบ “แพะภูเขา” และสามารถเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในพื้นราบ ด้วยล้อ

หากมองในแง่มุมประโยชน์อื่นๆ เจ้าหุ่นยนต์แพะที่เป็นเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่นี้ จะขนส่งวัสดุตามไซต์ก่อสร้างได้  อีกรูปแบบการประยุกต์ใช้งานคือ การตรวจสอบดูงาน เพราะหุ่นยนต์ Bex มีกล้องติดตัว สามารถเคลื่อนที่มองไปรอบ ๆ ได้โดยผู้ใช้งานสามารถดูภาพจากทางไกลเพื่อดูการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ หุ่นยนต์ Bex ยังนำไปใช้บรรทุกพืชผลทางเกษตรที่เก็บเกี่ยวในฟาร์มได้ด้วย

 Credit  Youtube South China Morning Post