ตะลึง! “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนับแสนคน เช็กวิธี-แก้ปัญหาได้ที่นี่!

ตะลึง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนับแสนคน เหตุเพราะบัตรรุ่นเก่า-หน้าไม่ตรงปก คลังแนะวิธีแก้ไขและต้องกลับมายืนยันตัวตนอีกรอบ

หลังจากเปิดให้ยืนยันตัวตน สำหรับผู้ลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแล้วกว่า 10 วัน ข้อมูลล่าสุดผ่านมา มีตัวเลขประชาชนยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วสะสม 6,472,975 คน จากจำนวนผู้ผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น 14,596,820 คน แต่อย่างไรก็ดี ในจำนวนนี้มีผู้ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 104,740 คน

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ประชาชน ที่มีสิทธิสวัสดิการ แต่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ทางกระทรวงการคลัง ได้ระบุว่า 

  1. เป็นเพราะยังใช้บัตรประชาชนรุ่นเก่า แบบเป็นกระดาษ ยังไม่ใช่บัตรสมาร์ตการ์ด หรือมีข้อมูลไม่ตรง
  1. ถ่ายรูปยืนยันตัวตนไม่ผ่าน เนื่องจากใบหน้าไม่ตรงปก

สำหรับวิธีแก้ไข การยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

1.กรณีบัตรประชาชนรุ่นเก่า ให้ไปสำนักงานเขตหรืออำเภอ ทำการเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นแบบใหม่ สมาร์ตการ์ด
2.แต่ถ้าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
3.เมื่อตรวจสอบและแก้ไขสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ขอให้กลับมาดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้ง
4.กรณียืนยันตัวตนไม่สำเร็จอาจเกิดจากกรณีเปรียบเทียบใบหน้าไม่ผ่าน จะต้องกลับมาถ่ายยืนยันตัวตนใหม่ โดยให้ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของธนาคารกรุงไทยต่อไป
5.ผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายใน วันที่ 26 มีนาคม จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป  แต่หากทำหลังจากนั้นจะได้รับสิทธิตามเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด