“ธนาธร” เคลื่อนไหว! บรรยายให้นศ.ใหม่ “ธรรมศาสตร์” แชร์ประสบการณ์ ปลุกคนรุ่นใหม่เปลี่ยนสังคม

“ธนาธร” ประธานคณะก้าวหน้า เคลื่อนไหว บรรยายให้ นศ.ใหม่ หลักสูตรอินเตอร์ธรรมศาสตร์ แชร์ ประสบการณ์สมัยทำกิจกรรม ย้ำ หากไม่อาจทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ไม่มีทางแก้ปัญหาประเทศไทยได้

วันที่ 5 ส.ค. 65 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาใหม่ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในวิชาเรียนพื้นฐานก่อนเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ (pre-college session)

โดย นายธนาธร ได้ใช้เวลาในการบรรยายกว่า 2 ชั่วโมง ในการตั้งคำถามชักชวนนักศึกษาให้ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมแนะนำความรู้พื้นฐานที่นักศึกษา จะต้องได้เรียนรู้ในการเรียนเศรษฐศาสตร์และการเมือง เช่น แนวคิดทางเศรษฐกิจพื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในแบบขาดดุล เกินดุล สมดุล, ตัวเลขที่บ่งชี้เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ, หลักการของรัฐสมัยใหม่ที่รับประกันเสรีภาพของประชาชน และจำกัดอำนาจของรัฐ เป็นต้น

ในช่วงหนึ่งของการบรรยาย นายธนาธร ได้เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองในการทำกิจกรรมและเรียนที่ธรรมศาสตร์ พร้อมระบุว่า ธรรมศาสตร์ คือ สถานที่ที่หล่อหลอมตัวเองขึ้นมาจนเป็นแบบทุกวันนี้ และจากการทำกิจกรรมที่นี่เอง ที่ตัวเองได้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาสังคมกับการเมืองมากขึ้น

โดยระบุว่า เมื่อแรกเริ่มทำกิจกรรมนั้น ตนจัดได้ว่า เป็นนักสิ่งแวดล้อมที่ปฏิเสธการเมือง แต่ในเวลาต่อมาเมื่อเริ่มเคลื่อนไหวกับประชาชนมากขึ้น จนได้ร่วมการชุมนุมบ่อยครั้ง เห็นการสลายการชุมนุม โดยเจ้าหน้าที่รัฐในครั้งการชุมนุมกรณีเขื่อนปากมูลของสมัชชาคนจน รวมทั้งบทบาทของรัฐในการพัฒนาที่ไม่เห็นหัวประชาชนเพียงเพื่อประโยชน์ของคนเมืองบางกลุ่ม ก็ได้เริ่มทำความเข้าใจใหม่ว่า ทุกปัญหารายประเด็นของประเทศไทย ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดจากโครงสร้างการเมืองที่ไม่เป็นธรรม และต้องใช้อำนาจทางการเมืองในการแก้ปัญหา

นายธนาธร ระบุต่อไปว่า คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนกับการเมืองเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก เพราะปัญหาของประเทศไทย ล้วนเป็นปัญหาที่มีต้นตอที่มาจากโครงสร้างที่สำคัญมาก นั่นคือปัญหาโครงสร้างทางการเมือง ที่อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชน

ถ้าอำนาจสูงสุดไม่เป็นของประชาชน ปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยไม่มีวันแก้ไขได้ การมีรัฐธรรมนูญใหม่ทุก 4.5 ปี โดยเฉลี่ย แปลว่า สังคมไทยหาฉันทามติไม่ได้ ว่า อำนาจเป็นของใครกันแน่ และเมื่อเป็นเช่นนั้น ทรัพยากรของชาติก็จะถูกนำไปใช้ในการหาความสวามิภักดิ์ทางการเมือง มากกว่าการนำมาพัฒนาประเทศ

“ปัญหาประเทศไทยเยอะก็จริง แต่สิ่งที่สังคมไทยต้องการ คือ กฎกติกาที่เดินไปในเส้นทางประชาธิปไตย มีความเสถียร ทุกฝ่ายยอมรับ ถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ปัญหารายประเด็นอื่นจะไม่สามารถแก้ได้เลย” ธนาธรกล่าว

ในช่วงสุดท้ายของการบรรยาย นายธนาธร ยังได้ขอให้ทุกคนตระหนักเสมอว่า คนรุ่นนี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อเพื่อนมนุษย์ได้จริง ขอให้ขวนขวายหาความรู้ มีความสุขกับการเรียน ออกไปเห็นโลกกว้าง เปิดโลกของตัวเอง เพื่อให้เป็นสี่ปี ที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตมหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากจบการบรรยาย ยังได้มีนักศึกษามาขอถ่ายรูป พร้อมล้อมวงแลกเปลี่ยนนอกรอบสั้นๆ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันด้วย.