“บิ๊กตุ๊ก” นำคณะลงใต้สุดด้านขวานทอง ตรวจเยี่ยม! สอ.รฝ.452 บำรุงขวัญ-ให้กำลังใจหน่วยรบดูแลพื้นที่สุดฝั่งอันดามัน

“บิ๊กตุ๊ก” นำคณะลงใต้สุดด้านขวานทอง ตรวจเยี่ยม สอ.รฝ.452 เพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยรบที่ดูแลพื้นที่อันดามัน ในการเฝ้าตรวจการณ์พื้นที่ทางน้ำ และสนับสนุนการปฏิบัติทางเรือให้กองเรือภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา พล.ร.ต.สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล หน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 อ.ละงู จังหวัดสตูล

ทั้งนี้ พล.ร.ต.สรวุท และคณะได้ตรวจเยี่ยม สถานีตรวจการณ์ เกาะปูยูและสถานีตรวจการณ์เกาะยาว อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งปฏิบัติราชการในพื้นที่ชายแดนใต้สุดของด้ามขวาน ทางทะเลฝั่งอันดามัน ซึ่งหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 มีภารกิจในการเฝ้าตรวจ ตรวจการณ์ทางพื้นน้ำ ด้วยเรดาร์ และทางสายตาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือให้กับกำลังทางเรือของทัพเรือภาคที่ 3

ตลอดจนเป็นสถานีเรดาร์ในการเข้าตรวจการรุกล้ำอธิปไตยทางทะเล โดยกำลังพลของหน่วยนี้แม้จะมาปฏิบัติราชการห่างไกลบ้าน ห่างไกลครอบครัวแต่ก็มีกำลังใจที่ดีเยี่ยม เพราะผู้บังคัญบัญชาทุกระดับของ สอ.รฝ. รวมถึงกองทัพเรือ มีความห่วงใยกำลังพล ทำให้กำลังพลทุกนายมีกำลังใจที่ดี และรู้สึกดีใจเมื่อผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยมาเยี่ยมบำรุงขวัญ #รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา.