ผบช.น. ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืน ตร.ปราบปราบ โชว์ฝีมือ 300 คะแนนเต็ม ลูกน้องชื่นชม! นายยิงได้สุดยอดมากครับ

ผบช.น. ตรวจเยียมการฝึกยิงปืนของตำรวจปราบปราบ โชว์ฝีมือ 300 คะแนนเต็ม ผู้ใต้บังคับบัญชาชม นายยิงได้สุดยอดมากครับ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.65 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก ตามโครงการฝึกอบรมยิงปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม บช.น. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5,079 นาย ณ สนามยิงปืน บช.ศ. ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5-26 ก.ย.2565 และให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลผู้รับการฝึกดังนี้

การฝึกฝนท่าทางการใช้อาวุธปืนนั้น เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้ปฏิบัติ ที่จะต้องขวนขวายฝึกฝนให้มีความชำนาญ ส่วนการหากระสุนสนับสนุนในการฝึกให้นั้นเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา การเลือกใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น อาวุธปืน Backup ที่มีขนาดลำกล้องสั้นก็ไม่เหมาะสมต่องานป้องกันปราบปราม

หัวใจสำคัญของนักสืบ ในการสืบสวน นั้น คือการใช้ “จินตนาการ” ในการปะติดปะต่อเรื่องราวหลังเกิดเหตุ ส่วนหัวใจของงานป้องกันปราบปราม เมื่อเข้าเผชิญเหตุนั้น คือ “การประเมินสถานการณ์” และนำยุทธวิธีมาปรับใช้ให้เหมาะสม การทำงาน ในสายงานป้องกันปราบปรามนั้น ต้องประเมินตัวเองถึงความพร้อมของร่างกาย จิตใจ ความรู้และยุทธวิธี หากไม่พร้อมก็ควรที่จะเลือกปรับเปลี่ยนสายงานให้เหมาะสม

จากนั้นได้ทำการทดสอบยิงปืน ด้วยกระสุนจริง ในระบบเดียวกับที่ผู้รับการฝึกต้องทำการทดสอบ ผลการปฏิบัติ ผบช.น. ยิงได้คะแนน 300 คะแนนเต็ม 100% โดยในการนี้ได้สุ่ม ผู้รับการฝึกได้แก่ ส.ต.ท.พีรวัฒน์ ศรีจันทร์ ผบ.หมู่ ป.สน.สายไหม มาทำหน้าที่บัดดี้ และคอยบอกระบบและวิธีการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน