ผบ.ทบ.มาเลย์ เยือน ทบ.ไทย สานสัมพันธ์ความมั่นคงระดับภูมิภาค

ผบ.ทบ.มาเลเซีย เยือน ทบ.ไทย มอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์ให้นายทหารระดับสูงไทย เพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือความมั่นคงระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พล.อ. ตัน สรี ดาโต๊ะ เซอรี ซัมโรส บิน โมฮัมหมัด ไซน์ ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 20-22 ก.ค. 65 โดยกองทัพบกจัดแถวทหารกองเกียรติยศให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานและความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกร่วมต้อนรับด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ได้มอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์ของกองทัพบกมาเลเซียให้กับนายทหารระดับสูงของกองทัพบกที่มีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วย

สำหรับการหารือร่วมกันในวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และขอบคุณกองทัพบกมาเลเซียที่ส่งผู้แทนเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บและให้กำลังใจ แม่ทัพภาคที่ 4

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงความร่วมมือของกองทัพบกทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกันในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 111, การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองของหน่วยข่าวทั้งสองกองทัพ ซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมร่วมกันในเรื่อง การตั้งจุดตรวจร่วมและหมู่บ้านคู่ขนานเข้มแข็งตามแนวชายแดนของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ล่าสุดกองทัพบกจะส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก LAND EX THAMAL ครั้งที่ 25 ที่มาเลเซียในสิงหาคมนี้

และในห้วง 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของกองทัพบกมาเลเซียซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการเดินทางเยือนไทยของผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือของกองทัพบกไทย-มาเลเซียในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป.