ราชกิจจาฯ เผยคำสั่งสำนักนายกฯ ให้ “แรมโบ้อีสาน” พ้นตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่งสำนักนายกฯ ให้ “แรมโบ้อีสาน-เสกสกล อัตถาวงศ์” พ้นตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 81/2565 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ให้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจาก นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 8 (2) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2564 จึงให้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป.

(อ่านฉบับเต็ม)