ลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง เฟส 3’ รอบใหม่ รอรับโอนเงินรวดเดียว 4,500 บาท ใช้จ่ายในโครงการฯ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

ลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง เฟส 3’ รอบใหม่ กรณีที่มีสิทธิคงเหลือ รอรับโอนเงินรวดเดียว 4,500 บาท สามารถใช้จ่ายในโครงการฯ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

วันที่ 19 ต.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพ วงเงิน 92,027 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการลดค่าครองชีพ 4 โครงการโดยใช้เงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท มีกรอบวงเงินรวม 54,506 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติม คนละ 1,500 บาท กรอบวงเงิน 42,000 ล้านบาท

สำหรับให้ประชาชนใช้ซื้อค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไป รวมทั้งสามารถซื้ออาหาร และเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ผ่านผู้ให้บริการระบบ ขนส่งอาหาร 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

โดยเพิ่มเติมและใช้ได้ในเดือนพ.ย.-ธ.ค.2564 รวมรัฐสนับสนุนวงเงินให้ทั้งสิ้น 4,500 บาทต่อคน สำหรับการใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 28 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป (กรณีที่มีสิทธิคงเหลือ) จะได้รับโอนเงินรวดเดียว 4,500 บาท และสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

เบื้องต้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน โดยล่าสุดยอดสิทธิ (วันที่ 19 ต.ค.) คงเหลือ 195,860 สิทธิ