ศบค. เผยยอดฉีดวัคซีนวันนี้! สะสมแล้ว 108.9 ล้านโดส เข็ม 2 รวม 47.4 ล้านโดส คิดเป็น 65.9% ของประชากร

ศบค. เผย ยอดฉีดวัคซีนวันนี้ สะสมแล้ว 108,916,435 โดส วานนี้ฉีดได้เพิ่ม 602,487 โดส เข็ม 2 ขยับมาเป็น 65.9% ของประชากร

วันที่ 15 ม.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยผลการฉีดวัคซีน วันที่ 14 ม.ค. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้เข้ารับวัคซีนรายใหม่ 602,487 โดส แบ่งเป็น

เข็มที่ 1 จำนวน 56,398 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 144,824 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 401,265 ราย

ส่วนยอดการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 – 14 ม.ค. 2565 สะสมแล้ว 108,916,435 โดส

เข็มที่ 1 สะสมแล้ว 51,751,305 ราย คิดเป็น 71.8% ของประชากร
เข็มที่ 2 สะสมแล้ว 47,445,961 ราย คิดเป็น 65.9% ของประชากร
เข็มที่ 3 สะสมแล้ว 9,719,169 ราย คิดเป็น 13.5% ของประชากร