สถานการณ์โควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 6,094 ราย เสียชีวิตอีก 51 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบในโรงพยาบาล 1,304 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 6,094 ราย เสียชีวิต 51 ราย รักษาหาย 70,775 ราย เหลือ ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,601 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,304 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียงผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 16.9

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวันดังนี้

รวม 6,094 ราย จำแนกเป็น
-ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,092 ราย
-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 2,150,411 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-หายป่วยกลับบ้าน 8,601 ราย
-หายป่วยสะสม 2,105,105 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,775 ราย
-เสียชีวิต 51 ราย
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

-รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,304 ราย
-เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย
-อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.9