สถานการณ์โควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 5,238 ราย เสียชีวิตอีก 40 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบในโรงพยาบาล 1,271 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 5,238 ราย เสียชีวิต 40 ราย รักษาหาย 66,805 ราย เหลือ ผู้ป่วยกำลังรักษา 9,168 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,271 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียงผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 16.4

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวันดังนี้

รวม 5,238 ราย จำแนกเป็น
-ผู้ป่วยจากในประเทศ 5,236 ราย
-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 2,155,649 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-หายป่วยกลับบ้าน 9,168 ราย
-หายป่วยสะสม 2,114,273 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 66,805 ราย
-เสียชีวิต 40 ราย
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

-รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,271 ราย
-เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย
-อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.4