สถานการณ์โควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 3,893 ราย เสียชีวิตอีก 38 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบในโรงพยาบาล 1,245 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 3,893 ราย เสียชีวิต 38 ราย รักษาหาย 63,337 ราย เหลือ ผู้ป่วยกำลังรักษา 7,323 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,245 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเฉลี่ยจังหวัดละ 16 ราย อัตราครองเตียงผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 16.0

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวันดังนี้

รวม 3,893 ราย จำแนกเป็น
-ผู้ป่วยจากในประเทศ 3,890 ราย
-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 2,159,542 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-หายป่วยกลับบ้าน 7,323 ราย
-หายป่วยสะสม 2,121,596 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 63,337 ราย
-เสียชีวิต 38 ราย
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
-รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,245 ราย
-เฉลี่ยจังหวัดละ 16 ราย
-อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.0