สถานการณ์โควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 4,837 ราย เสียชีวิตอีก 29 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบในโรงพยาบาล 979 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 4,837 ราย เสียชีวิต 29 ราย รักษาหาย 5,198 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 46,205 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 979 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียงผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 13.8

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวันดังนี้

รวม 4,837 ราย จำแนกเป็น
-ผู้ป่วยจากในประเทศ 4,833 ราย
-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 2,211,076 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-หายป่วยกลับบ้าน 5,198 ราย
-หายป่วยสะสม 2,189,902 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 46,205 ราย
-เสียชีวิต 29 ราย
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
-รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 979 ราย
-เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย
-อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8