สถานการณ์โควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 1,801 ราย เสียชีวิตอีก 15 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบในโรงพยาบาล 661 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 1,801 ราย เสียชีวิต 15 ราย รักษาหาย 2,330 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 21,786 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 661 ราย เสียชีวิตสะสม 8,651 ราย

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวันดังนี้

ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,801 ราย จำแนกเป็น
-ผู้ป่วยในประเทศ 1,795 ราย
-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 2,263,229 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-หายป่วยกลับบ้าน 2,330 ราย
-หายป่วยสะสม 2,266,035 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,786 ราย
-เสียชีวิต 15 ราย
-เสียชีวิตสะสม 8,651 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
-รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 661 ราย