สถานการณ์โควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 9,727 ราย เสียชีวิตอีก 73 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 9,727ราย เสียชีวิต 73 ราย รักษาหาย 10,075 ราย เหลือ ผู้ป่วยกำลังรักษา 103,086 ราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวันดังนี้

รวม 9,727 ราย จำแนกเป็น
-ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,072 ราย
-ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 558 ราย
-ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 71 ราย
-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 26 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 1,792,716 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
-หายป่วยกลับบ้าน 10,075 ราย
-หายป่วยสะสม 1,672,508 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 103,086 ราย
-เสียชีวิต 73 ราย