สถานการณ์โควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 2,575 ราย เสียชีวิตอีก 17 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,575 ราย เสียชีวิต 17 ราย รักษาหาย 2,695 ราย เหลือ ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,502 ราย

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวันดังนี้

รวม 2,575 ราย จำแนกเป็น
-ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,360 ราย
-ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 59 ราย
-ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 40 ราย
-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 116 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 2,188,424 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
-หายป่วยกลับบ้าน 2,695 ราย
-หายป่วยสะสม 2,134,712 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,502 ราย
-เสียชีวิต 17 ราย