สธ. ยืนยัน ไฟเซอร์ ในกลุ่มเด็ก ปลอดภัย ยุโรปฉีดแล้วจำนวนมาก ยืนยันไม่ตัดสิทธิ

สธ. ยืนยัน ไฟเซอร์ ในกลุ่มเด็ก ปลอดภัย ยุโรปฉีดแล้วจำนวนมาก อย่าเชื่อข้อมูลทำให้อันตรายร้ายแรงใน 1-2 ปี ยืนยันไม่ตัดสิทธิ ขอกลับมาฉีดได้

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกระแสการปฏิเสธฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-18 ปี โดยเฉพาะใน Tiktok และ ไลน์ ส่งต่อข้อความว่า การฉีดไฟเซอร์จะทำให้อันตรายร้ายแรงใน 1-2 ปี นั้น ว่า ปัจจุบันข้อมูลในโลกโซเชียลมีจำนวนมาก แต่ขอให้เชื่อข้อมูลทางหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์การอนามัยโลก ประเทศแถบยุโรป สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สหรัฐอเมริกาและไทย ต่างแนะนำว่า วัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดให้กับผู้อายุ 12 ปีขึ้นไป มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

นพ.โอภาส กล่าวว่า สำหรับข้อมูลที่สร้างความหวาดกลัว เป็นข้อมูลเกินความเป็นจริง ขอยืนยันว่า วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนชนิด RNA ดังนั้น ไม่เกี่ยวข้อง DNA ของมนุษย์ โดยเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปทางทวีปอเมริกาและยุโรปก็ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งสิ้น และฉีดแล้วจำนวนมากแล้ว สำหรับนักเรียนที่มีความกังวลใจในเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ขอเน้นย้ำว่าไม่ได้เป็นการบังคับฉีดแต่อย่างใด แต่หากประสงค์รับวัคซีนในภายหลัง ก็สามารถติดต่อเพื่อขอรับวัคซีนได้โดยไม่ถูกตัดสิทธิ

นพ.โอภาส กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียนที่ได้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ขณะนี้ยังไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดที่อันตรายร้ายแรง แต่คาดว่าเมื่อฉีดในปริมาณที่เยอะขึ้น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ ในส่วนนี้กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไว้แล้ว จึงขอให้มั่นใจว่าวัคซีนทุกตัวที่นำมาใช้ในประเทศไทยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อแนะนำให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข้าในชั้นผิวหนัง เป็นการลดปริมาณวัคซีนที่จะเข้าไปในร่างกายเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ นพ.โอภาส กล่าวว่า เบื้องต้นในเรื่องวิธีฉีดก็จะไม่ต่างกัน แต่คณะผู้เชี่ยวชาญก็ได้ทำการเก็บข้อมูลเรื่องนี้อยู่เช่นกัน