สำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ตรงกับ 3 เมษายน 2565 เข้าสู่เทศกาลถือศีลอด

สำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ตรงกับ 3 เมษายน 2565 เข้าสู่เทศกาลถือศีลอด

มีรายงานว่า แฟนเพจ สำนักจุฬาราชมนตรี เผยแพร่ประกาศเรื่อง กําหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกําหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565