สิ้น! “ครูบาสาย” เกจิดังเมืองตาก พระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.64 พระเทพสิทธาคม กิตฺติปาโล หรือ ครูบาสาย พระเกจิอาจารย์และพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระ เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง และเจ้าคณะจังหวัดตาก มรณภาพด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สิริอายุ 83 ปี 62 พรรษา

พระเทพสิทธาคม มีนามเดิมว่า สาย กันคุ้ม เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2480 เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไม้แดง จากนั้นได้รับราชการจนเบื่อหน่ายชีวิตฆราวาส จึงอุปสมบทเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2502 ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร โดย มีพระวิสุทธิสมณาจารย์ วัดมณีบรรพต เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า กิตฺติปาโล หมายถึง ผู้รักษ์เกียรติยศยิ่งชีพ

หลังอุปสมบท ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก และศึกษาด้านวิทยาคมกับพระเกจิอาจารย์หลายรูป เช่น หลวงปู่มัด อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง พระครูธรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) และหลวงปู่ปี้ กล่าวกันว่าหลวงปู่ภูเป็นชาวท่าไม้แดง มักแวะเวียนมาเยี่ยมสหายอยู่เสมอ ทำให้ได้รับการถ่ายทอดวิทยาคม นอกจากศึกษาเล่าเรียนนักธรรมจนจบชั้นสูงสุด ท่านยังค้นคว้าภาษาขอมจนอ่านออกเขียนได้ ใส่ใจงานนวกรรมก่อสร้างและจิตรกรรมอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2508 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง เมื่อตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตากว่างลง ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตากตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก
และ ต่อมา มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2564 แต่งตั้ง พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) อายุ 83ปี พรรษา 61 วัดท่าไม้แดง จังหวัดตาก ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5

พระเทพสิทธาคม หรือครูบาสาย ในฐานะผู้นำ ทั้งการบริหาร การศึกษา เผยแผ่สาธารณสงเคราะห์สาธารณูปการ ดูแลเรื่องการเล่าเรียนของพระเณร ให้ทุนการศึกษา อบรมศีลธรรม ช่วยเหลือชาวบ้านในยามประสบปัญหาขาดแคลน

ด้านวัตถุมงคล จัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นด้วยกัน อาทิ เหรียญรุ่นแรก สร้างปีพ.ศ.2519 ล็อกเกตหลวงพ่อสาย สร้างปีพ.ศ.2519, เหรียญเสมา (รุ่นพิเศษ) สร้างปีพ.ศ.2530 นายสัก กอแสงเรือง ลูกศิษย์สร้างถวาย เป็นต้น ล้วนแต่ได้รับความนิยมจากสาธุชน ความโด่งดังของวัตถุมงคล กอปรกับวัตรปฏิบัติ ทำให้ญาติโยมศรัทธาเลื่อมใส เป็นที่มาของการยกย่องให้หลวงปู่สาย เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง แต่แม้จะได้รับการยกย่องเช่นนั้น แต่หลวงปู่สาย ยังคงดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่ายเช่นเดิม

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2529 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ
พ.ศ. 2544 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2546 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ในราชทินนามเดิม
5 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิจิตรพิพัฒโนดม
5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิทยาคม อุดมธรรมาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
12สิงหาคม พ.ศ. 2559เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธาคม อุดมญาณปรีชา ภาวนาพิธานวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
22ตุลาคม พ.ศ.2564 มรณภาพ ด้วยโรคประจำตัว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สิริอายุ 83 ปี พรรษา 62