สุดยอดนักวิจัยไทย! พัฒนาวัคซีนโควิด เตรียมทดสอบในมนุษย์ระยะแรกแล้ว

อว. เผย พัฒนาวัคซีนโควิด 4 ชนิด กระตุ้นภูมิคุ้มกันดี ปลอดภัยสูง เริ่มทดสอบในมนุษย์ระยะแรกแล้ว

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยวัคซีนโควิด-19 โดยนักวิจัยไทย 4 ชนิด ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความหวังของไทยในการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

1. วัคซีน ChulaCov19 วัคซีนชนิด mRNA โดย รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

• ทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 2 เดือน ส.ค. 64 ตั้งเป้า เม.ย. 65 เริ่มฉีดได้ทั่วประเทศ

2. วัคซีนใบยา พัฒนาจากเซลล์ใบยาสูบ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 1 และ 2 เดือน ธ.ค. 64

3. วัคซีน DNV-HXP-S วัคซีนชนิดเชื้อตาย โดยองค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยมหิดล

• ทดสอบในมนุษย์ระยะที่ 3 ช่วงปลายปี 64 คาดว่าจะสำเร็จกลางปี 65

4. วัคซีนโควิเจน วัคซีนชนิดดีเอ็นเอ โดยบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด

• ทดสอบในมนุษย์ระยะแรก เดือน ต.ค. 64

ซึ่งวัคซีนทั้ง 4 ชนิด ประสบความสำเร็จจากการทดลองในสัตว์ทดลอง พบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี และมีความปลอดภัยสูง