“หมอวรงค์” ซัดกลุ่มผูกขาดประชาธิปไตยเป็นของปลอม! ย้ำจุดยืนปราบคอร์รัปชั่น

“หมอวรงค์” นำผู้สมัครหาเสียงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซัดกลุ่มที่ผูกขาดเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่ของจริง ย้ำจุดยืนปราบคอร์รัปชั่น

ซึ่งในความเป็นจริง ประชาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคน แต่คน 2 กลุ่มที่ผูกขาดว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้น ไม่ใช่ของจริง เป็นของปลอม เป็นประชาธิปไตยสามานย์ พวกที่อ้างประชาธิปไตยขณะนี้มีจอมปลอมอยู่ 2 อย่าง

เรียกประชาธิปไตยจอมปลอม หรือประชาธิปไตยสามานย์ก็ได้ ขณะนี้พวกนี้ขับเคลื่อนหนักขึ้น เคลื่อนไหวถี่ขึ้น เพราะใกล้เลือกตั้ง และจะเอาความขัดแย้งนี้ไปหวังผลในการเลือกตั้ง

โดยเฉพาะการที่จะยกเลิกม.112 ปัญหาปากท้อง ปัญหาหนี้สิน ไม่เกี่ยวข้องกับ ม.112 เป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลต้องเป็นคนแก้ไข ไม่เกี่ยวข้องกับม.112 พรรคไทยภักดีจึงยืนยันจะมาช่วยกันคุ้มครองและทำให้ม.112 มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายที่อ้างประชาธิปไตยตนเรียกว่าทุนนิยมสามานย์ คำว่าทุนนิยมสามานย์ คือใช้เงินทุนมาเป็นเบื้องหลังพรรคการเมือง พรรคการเมืองบางพรรคทำหน้าที่เหมือนกับบริษัท หัวพรรคเหมือนกับเสมียนใหญ่ของพรรคการเมือง โอกาสที่หัวหน้าพรรคจะมีบทบาทหน้าที่ยาก ทุกอย่างต้องให้เจ้าของพรรคส่งคนของตัวเองเข้ามาดูแล

ทั้งนี้ ประชาชนต้องไม่ยอมที่จะให้คนบางกลุ่มที่ประกาศว่าเป็นเจ้าของประชาธิปไตยและโทษคนอื่นว่าเป็นพวกอนุรักษนิยม เป็นพวกเผด็จการซึ่งไม่จริง ยืนยันว่า พวกที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้นของปลอม ไทยภักดีคือของจริง

อย่างไรก็ตาม ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของพวกทุนนิยมสามานย์ผูกขาดและขบวนการล้มล้างการปกครองที่มีกระบวนการชาวต่างชาติมาหนุนหลัง นี่คืออันตรายของประเทศไทย

วันนี้พรรคไทยภักดีมาด้วยหัวใจมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนภายใต้หลักการ ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ,ปราบโกงทุกรูปแบบ,หยุดทุนผูกขาด โดยเฉพาะการปฏิวัติโครงสร้างพลังงานสะอาดเพื่อนำไปสู่ไฟฟ้าราคาถูกเพียงหน่วยละ 2.50 บาทสำหรับครัวเรือน ก๊าซหุงต้มราคาถังละ 225 บาท ปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 750 บาท