เช็คข้อมูลที่นี่! “เงินอุดหนุนบุตร” เดือนพฤษภาคม 2565 โอนเข้าบัญชีวันไหน? ตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

เดือนพฤษภาคม 2565 เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท โอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบสถานะสิทธิผ่านช่องทางใดได้บ้าง เช็คข้อมูลทั้งหมดที่นี่

เงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤษภาคม 2565 หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 600 บาท เตรียมโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิมสามารถตรวจสอบผ่านบัญชีที่ระบุไว้ ส่วนผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะสิทธิการรับเงินได้ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1. เว็บไซต์ “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ” โดยมีขั้นตอนการตรวจเช็คสถานะของผู้ลงทะเบียน

1.เข้าสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ”(คลิกที่นี่)  

2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 

4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 

5.กดค้นหาข้อมูล 

 ช่องทางที่ 2.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

ตรวจสอบข้อมูลสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤษภาคม 2565

สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

 • เดือนตุลาคม 2564  วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 
 • เดือนพฤศจิกายน 2564วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 • เดือนธันวาคม 2564วันพฤหัส ที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565  วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565  วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565  วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 • เดือนมิถุนายน 2565วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565  วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565  วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
 • เดือนกันยายน 2565  วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565