เที่ยวกันไหม! เปิดจุดเช็กอิน! “พื้นที่สีเขียว” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ชวนกันไปเที่ยวก็ได้ ออกกำลังกายก็ดี

ไปเที่ยวกันไหม เปิดจุดเช็กอิน “พื้นที่สีเขียว” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ชวนกันไปเที่ยวก็ได้ ออกกำลังกายก็ดี

เฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า “ปักหมุดจุดเช็คอิน เพราะร่างกายต้องการธรรมชาติ จึงภูมิใจนำเสนอพื้นที่สีเขียว เที่ยวก็ได้ ออกกำลังกายก็ดี เป็นการพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาลที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้ประโยชน์ต่อชุมชนผู้อยู่อาศัยได้ใช้เป็นพื้นที่ผ่อนคลาย อีกทั้งยังช่วยซับมลพิษและลดโลกร้อน”

  • สวนสาธารณะกุดหวาย จังหวัดศรีสะเกษ
  • สวนป้อมมหากาฬ จังหวัดกรุงเทพฯ
  • สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพฯ
  • สะพานเขียว สวนลุมพินี-สวนเบญจกิติ จังหวัดกรุงเทพฯ
  • สวนพาสาน จังหวัดนครสวรรค์
  • คลองการเมือง เกาะญวน จังหวัดนครสวรรค์
  • สวนเบญจกิติ จังหวัดกรุงเทพฯ
  • สวนสาธารณะ คลองช่องนนทรี จังหวัดกรุงเทพฯ
  • ทางเดินชมธรรมชาติ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี.
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความพูดว่า "ปักหมุด จุดเช็คอิน GO GREEN '64 พื้นที่สีเขียว เที่ยวก็ได้-ออกกำลังกายก็ดี กา PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี #ปักหมุดจุดเช็คอัน64 #รวมไทยสร้างชาติ #ไม่ทั้งใครไว้ข้างหลัง"
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้, กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ถนน และ ข้อความพูดว่า ""เชื่อม เมือง เชื่อมชุมชน" สะพานเขียว SCAN ME สวนลุมพินี-สวนเบญจกิติ สวนเบญจกิติ #ปักหมุดจุดเซ็คอัน64 #GOGREEN #รวมไทยสร้างชาติ #ไม่ทั้งใครไว้ข้างหลัง กรุงเทพ PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เมฆ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความ