เปิดจำหน่าย! พันธบัตรออมทรัพย์ “ออมเพิ่มสุข” ผ่าน 4 ธนาคาร ดอกเบี้ย 2.90% ถึง 3.60% เริ่ม 15 มิถุนายน 65 นี้!

เปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์”ออมเพิ่มสุข” ผ่าน 4 ธนาคาร “กรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์” ดอกเบี้ย 2.90- 3.60% เริ่ม 15 มิถุนายนนี้ เช็คเงื่อนไข – วงเงินลงทุน

หลังจากพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น”ออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม.”ได้จำหน่ายจนครบวงเงิน 10,000 ล้านบาท ในวันแรกของการจำหน่าย 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ ออมเพิ่มสุข” อีกครั้งในวงเงิน 45,000 ล้านบาท ผ่าน 4 ธนาคารพาณิชย์ไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์  เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยแบ่งเป็น 

1.เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565  จำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ 

  • รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได  เฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี
  • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได  เฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี 

2.เริ่มวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565  จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

จำนวนเงินลงทุน

  • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจะจำกัดวงเงินซื้อรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 และเริ่มจำหน่ายแบบไม่จำกัดวงเงินตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ภายใต้วงเงินที่เหลือจากช่วงแรก

เงื่อนไขดอกเบี้ยพันธบัตร“ออมเพิ่มสุข” มีดังนี้

พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

  • ปีที่ 1-2 : 2.50% ต่อปี
  • ปีที่ 3-4 : 3.00% ต่อปี
  • ปีที่ 5 : 3.50% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.90% ต่อปี)

พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

  • ปีที่ 1-2 : 2.50% ต่อปี
  • ปีที่ 3-6 : 3.50% ต่อปี
  • ปีที่ 7-8 : 4.00% ต่อปี
  • ปีที่ 9-10 : 4.50% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.60% ต่อปี)

ผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ