เปิดแบบจำลอง “สวนสัตว์แห่งใหม่” บนแผ่นดินพระราชทาน 300 ไร่ กว้างกว่าเดิมเกือบ 3 เท่า 

เปิดแบบจำลอง “สวนสัตว์แห่งใหม่” บริเวณที่คลอง 6 บนที่ดินพระราชทาน 300 ไร่ กว้างกว่าเดิมเกือบ 3 เท่า 

เฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน โพสต์ภาพแบบจำลอง “สวนสัตว์แห่งใหม่” โดยระบุข้อความว่า สวนสัตว์แห่งใหม่ แบบจำลองสวนสัตว์เขาดินวนาแห่งใหม่ที่คลอง 6 บนที่ดินพระราชทานโดยในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งกว้างกว่าเดิมเกือบสามเท่า (ที่เดิม 118 ไร่ กลายเป็น 300 ไร่) จากภาพจะเห็นว่ามีการแบ่งโซนเป็นทวีป และด้วยพื้นที่ตั้งอยู่นอกเมือง ซึ่งสงบและอากาศดีกว่าที่เดิม สัตว์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย.

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แหล่งน้ำ และ ข้อความพูดว่า "ทวีปเอเซีย"
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ต้นไม้, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ทวีปอเมริกาใต้ ใต้ ทวีปอ"
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ทวีปออสเตรเลีย"
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "Terrarium"
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความ

https://web.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/491462015929845

ขอบคุณเฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน