เพจ “ลุงตู่ตูน” ร่ายผลงานหนุนชู “พล.อ.ประยุทธ์” สุดยอดผู้นำ พาคนไทยพ้นวิกฤติโควิด-19 คิดมาตรการช่วยประชาชน

เพจ “ลุงตู่ตูน” ร่ายผลงาน “พล.อ.ประยุทธ์” โว พาไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 คลอดมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจช่วยประชาชน ลั่น ทำทุกอย่างให้คนไทยกลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขที่สุด

จากกรณีที่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งบรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง ที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และยุบ ศบค. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไปนั้น

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2565 แฟนเพจเฟซบุ๊ก ลุงตู่ตูน ซึ่งสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้โพสต์ข้อความชื่นชมว่า “ลุงตู่ สุดยอดผู้นำพาคนไทยพ้นวิกฤติโควิด-19” พร้อมกันนี้ ยังได้บรรยายผลงานของ พล.อ.ประยุทธ์ ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อ ธ.ค. 2562 จนถึงปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการหน่วยรัฐ ให้เดินตามแผนบริหารจัดการโรคระบาดในยามวิกฤติ เพื่อดูแลคนไทยให้ปลอดภัยมาโดยตลอด

ในการระบาดระยะแรก พล.อ.ประยุทธ์ วางแผนงานควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างดี จนคนไทยใช้ชีวิตปกติสุขมากกว่าประเทศอื่นที่มีการระบาดอย่างกว้างขวาง จนไทยได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ส่วนการระบาดในระยะหลัง แม้จะมีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น แต่ก็เพราะไวรัสมีการกลายพันธุ์ สามารถแพร่กระจายได้ง่าย แต่ พล.อ.ประยุทธ์ ยังวางมาตรการป้องกัน มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อได้เป็นอย่างดี จนทำให้ระบบสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง สำหรับวัคซีนโควิด-19 พล.อ.ประยุทธ์ ก็วางแผนฉีดวัคซีนให้คนไทยให้ครบ 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 ซึ่งสามารถทำได้ตามที่ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้

“แม้จะมีเสียงดูถูกดูแคลน แต่ลุงตู่ไม่ไหวหวั่น เดินหน้าตามแผนที่วางเอาไว้ จนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันชีวิตคนไทยจากไวรัสร้าย”

ในส่วนของการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการในด้านเศรษฐกิจ พล.อ.ประยุทธ์ ขบคิดมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน จนนำมาสู่โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และสารพัดโครงการที่นำมาช่วยเหลือเยียวยาคนไทย นอกจากนี้ ยังออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาทิ มาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไทยไม่ให้ทรุดหนัก ที่สำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้วางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยวางแผนเปิดประเทศเป็นขั้นตอน เปิดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เมื่อครบกำหนดเวลาสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นต่อได้ เป็นต้นแบบให้นานาประเทศทั่วโลกด้วย

“ทุกอย่างที่ ลุงตู่ สั่งการ วางแผน และลงมือปฏิบัติ ก็เพื่อทำให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตปกติสุขให้มากที่สุด และให้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันน้อยที่สุด จนกระทั่งถึงวันนี้ วันที่คนไทยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อย่างมีความสุข”