โคราชโควิดพุ่ง!!! คาดระบาดสูงขึ้นในฤดูฝน เร่งเตรียมมาตรการรองรับ

ผอ.สคร.9 ระบุ แนวโน้มโควิด 19 ระบาดสูงขึ้นชัดเจนใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คาด อาจระบาดสูงขึ้นในฤดูฝน เตรียม 3 มาตรการรองรับ

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ว่า หลังจากผ่านเทศกาลไปแล้ว สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยหนัก จากการที่กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ประเมินลักษณะการระบาดของโรคโควิด 19 พบว่า มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดใหญ่

คือ มีการระบาดตามฤดูกาล จึงคาดการณ์ว่า อาจมีการระบาดของโควิด 19 สูงขึ้นในฤดูฝน กรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 หลังสงกรานต์ โดยให้สังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 7 วัน และระหว่างนี้ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่ม 607 ซึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง หากมีอาการป่วยน่าสงสัยให้ตรวจ ATK

กรมควบคุมโรค ยังได้วางมาตรการป้องกันไว้ 3 มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ในประชาชน ซึ่งมาตรการที่ 1 คือ แนะนำให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 9 ประจำปี โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด 19 ได้พร้อมกัน จะเริ่มให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ รวมทั้ง ให้เขตสุขภาพทุกเขต รณรงค์ฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง พร้อมกับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LABB ในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ,

ผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ,โรคหัวใจและหลอดเลือด ,โรคไตวายเรื้อรัง , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ,โรคมะเร็ง ,โรคเบาหวาน และกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ส่วนมาตรการที่ 2 คิดแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อต้องร่วมกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก และมาตรการที่ 3 คือ ให้ประชาชนสังเกตอาการป่วยของตนเองในช่วง 7 วัน หลังจากร่วมเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ตรวจ ATK หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หากผล ATK เป็นบวก ให้สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงใกล้ชิด