โควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิตอีก 144 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิต 144 ราย รักษาหาย 14,133 ราย เหลือ ผู้ป่วยกำลังรักษา 128,546 ราย

เมื่อวัน วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวันดังนี้

รวม 13,798 ราย จำแนกเป็น
-ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,117 ราย
-ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,208 ราย
-ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย
-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 22 ราย
-ผู้ป่วยสะสม 1,391,477 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
-หายป่วยกลับบ้าน 14,133 ราย
-หายป่วยสะสม 1,249,603 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 128,546 ราย
-เสียชีวิต 144 ราย