ไทยพบป่วยแล้ว 6 ราย โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ เยื่อบุตาอักเสบ

โควิดสายพันธุ์ใหม่ XBB.1.16 ที่กำลังระบาดในอินเดีย ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ไข้สูง หวัด ไอ เยื่อบุตาอักเสบ ไทยพบป่วยแล้วจำนวน 6 ราย

15 เม.ย. 2566 – ศ.เกียรติคุณ วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์จีโนม ได้ติดตามข้อมูลจากจีเสส (GISAID) ที่รวบรวมการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

พบว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโอมิครอนลูกผสม XBB.1.16 จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศอินเดีย มีการกลายพันธุ์ตรงส่วนหนามของไวรัสหนึ่งตำแหน่งคือ “T547I” แต่ทางศูนย์จีโนมฯ ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกว่าผู้ป่วยที่เจอในไทยมีอาการอย่างไรบ้าง

แต่ข้อมูลจากต่างประเทศพบว่า อาการสำคัญของสายพันธุ์ XBB.1.16 คือ ในผู้ป่วยเด็กจะพบอาการเยื่อบุตาอักเสบ ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัส ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรีย ฉะนั้นจะไม่มีหนอง และลักษณะของการอักเสบก็จะแตกต่างกัน

ดังนั้น เมื่อมีข้อมูลดังกล่าวศูนย์จีโนม จึงอยากให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ข้อมูล และเป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรแพทย์ที่ตรวจรักษา อาจต้องสังเกตอาการเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัสเพิ่มเติมด้วย

ศ.เกียรติคุณ กล่าวต่อว่า อาการสำคัญคือ ไข้สูง อาการหวัด อาการไอ จากนั้นจะเกิดเยื่อบุตาอักเสบ คันตา ขี้ตาเหนียว ลืมเปลือกตาไม่ขึ้น แต่ไม่มีหนอง เพราะไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรีย และได้เน้นย้ำว่า ประเทศที่พบสายพันธุ์ XBB.1.16 มาก แต่การแจ้งเตือนก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ยิ่งประชาชนตระหนักรู้มากเท่าไหร่ การเจ็บป่วยก็จะน้อยลง ส่วนการตรวจ ATK หลังสงกรานต์ สามารถตรวจได้ตามความจำเป็น