“Apple” ออกโรงเตือน!! ไม่ควรนอนหลับข้าง ๆ ไอโฟนที่ชาร์จแบตอยู่

Apple ออกโรงเตือนผู้ใช้งานสมาร์ตโฟน ว่าไม่ควรนอนหลับข้าง ๆ โทรศัพท์ ระหว่างที่เสียบไฟชาร์จแบตเตอรี่อยู่

Apple เปิดเผยว่า การนอนหลับข้าง ๆ สมาร์ตโฟนที่กำลังชาร์จแบต เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอันตรายกับเรา ในกรณีที่เกิดไฟไหม้กับโทรศัพท์ หรืออาจถูกไฟช็อต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนอนหลับ โดยที่ยังถือสมาร์ตโฟนที่ชาร์จแบตเอาไว้อยู่ในมือ รวมทั้งการวางโทรศัพท์ที่ชาร์จแบตเอาไว้ใต้ผ้าห่ม ใต้หมอน หรือบนร่างกายของเรา เพราะจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้กับสมาร์ตโฟน ซึ่งอาจจะสูงเกินไปจนเกิดไฟไหม้ได้

“อย่านอนบนอุปกรณ์ อะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือที่ชาร์จแบบไร้สาย หรือวางไว้ใต้ผ้าห่ม หมอน หรือร่างกายของคุณ เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน ควรวางไอโฟนของคุณ อะแดปเตอร์แปลงไฟ และอุปกรณ์ชาร์จไร้สายใดๆ ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เมื่อใช้งานเสร็จหรือระหว่างที่ชาร์จแบต”

นอกจากนี้ Apple ยังแนะนำให้ใช้สายชาร์จและอะแดปเตอร์ที่ผลิตขึ้นสำหรับไอโฟน โดยเฉพาะการชาร์จโดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการไฟไหม้ ไฟช็อต หรือไฟดูด

และการชาร์จโทรศัพท์ควรหงายหน้าจอขึ้นมา หลีกเลี่ยงการใช้สายชาร์จและอะแดปเตอร์ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งควรระวังเคสที่เป็นโลหะ หรือวัตถุที่เป็นโลหะ หาสัมผัสกับที่ชาร์จโดยตรง อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟช็อต หรือสร้างความเสียหายให้กับไอโฟนได้

ทั้งนี้ ยังมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่แนะนำให้เก็บสมาร์ตโฟนเอาไว้นอกห้องนอน เพราะแสงสีฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาทางหน้าจอ ยับยั้งการผลิตสารเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราง่วงนอน และจะทำให้เรานอนหลับได้ยากขึ้นกว่าเดิม

มีคำแนะนำทางสุขภาพว่า ควรทำให้ห้องนอนเป็นพื้นที่ปลอดหน้าจอ ไม่นำสมาร์ตโฟนไปนอนเล่น แต่ถ้ามีความจำเป็นจริง ๆ ก็ควรใช้โหมดกลางคืน

เครดิตภาพ : Markus Spiske จาก Pixabay